top of page
PrimitifIzlerinIsiginda_16_03_2023_DSC5079.jpg

PRİMİTİF İZLERİN

IŞIĞINDA

IŞIL KAPU

Galeri Bosfor, 16 Mart - 19 Nisan tarihleri arasında Işıl Kapu'nun Primitif İzlerin Işığında isimli ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Arkeolojik idoller ve figürinler üzerine odaklanan heykel ve rölyeflerin yer aldığı sergide sanatçı, tarih öncesi beden formlarını güncel malzeme ve tekniklerle ele alıyor.

 

Işıl Kapu'nun, Primitif İzlerin Işığında sergisini oluşturan heykeller, sanatçının arkeolojik kültür mirasının korunması ve bilginin aktarılması üzerine düşünmesi ile başlıyor. Sanatçı, Çatalhöyük'teki arkeolojik alandan çıkan Neolitik çağa ait figürinlerin yeniden yorumlanması ve sunulması üzerine odaklanıyor. Kapu, güncel üretim teknikleri ve malzemeler ile primitif objenin yüzey, kütle ve form elementlerinin nasıl farklı yorumlanabileceği üzerine eğiliyor.

 

16 Mart - 19 Nisan, 2023

bottom of page