top of page
BASIN BÜLTENİ

Galeri Bosfor, 21 Eylül – 04 Kasım tarihleri arasında Barış Göktürk’ün Scanner/Tarayan isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. İstanbul’da 10 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği kişisel sergisinde Barış Göktürk, dijitalin tarayıcı ışığından yola çıkarak tarama-arama fikrini resim ve heykel üzerinden ele alıyor.

Barış Göktürk’ün sanat pratiği, iktidarın belirlediği ve biçimlediği beden ile bireyin bedeni arasındaki çok katmanlı ilişkiye odaklanır. Bir yönüyle politik bir tetikleyicisi olan bu sanatsal üretim, sanatçının malzeme ve kullanım biçiminin olanaklarını zorlayarak kurduğu yeni dille, direkt okunması güç ama derinlikli bir ifade bulur. Sanatçı, iktidar paradigmalarının içinde ya da karşısında var olan güncel ve tarihsel olaylara ya da bireylere dair belgeleri çizim, resim, heykel ve enstalasyonlarla yeniden kurar.  Kişisel ve politik arasında gidip gelen dönüştürme süreci, açık verilerin kapalı ve mesafeli bir üslupla nesneleştirilmesi ve bir sezgiye evrilmesi ile sonuçlanır.

 

Sergi, güç odaklı, devlet-şirket merkezli bir taramanın, resme ve resimsel beden anlayışına iz düşümü niteliğinde. Tarayıcı cihazın dikey ışıklarla tarama yöntemi, resimlerde doğrudan fark edilebilir bir yapı kurarken, ayaklar da kendisine bir yer ve hareket yönü bulma çabası ile mekânı tarıyor. Coğrafi, ekonomik ve sosyal mecburiyetler içinde baskı altındaki insanların arayışları, “taramaları", onların mecburi ve tekinsiz yolculukları ayaklarla sergi alanına dağılırken resimler, duvarlarda sınırı belirliyor. Resimlerdeki tarama, mekanik ve kestirilebilir bir referansa sahipken, heykelin tarayışı, insani ve kestirilemez. 
 

Scanner/Tarayan sergisi, Barış Göktürk’ün insanın varlığının ve kapasitesinin otorite tarafından maksimumda zorlandığı bir dünya zamanına düştüğü bir not. Sınırlanan bedeni, dijitalin ışığıyla ve dikey şeritlerle sıkıştırdığı resimlerinde hem resim hem de beden merkeziyetini kaybederken heykellerle ayaklar bu merkezi arıyor.

bottom of page