top of page
BASIN BÜLTENİ

 Galeri Bosfor, 20 Ocak-11 Mart tarihleri arasında Erman Özbaşaran’ın “Muvazene” isimli dördüncü kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Yüzey ve renk üzerine odaklanan büyük boyutlu resimlerin yer aldığı sergide, sanatçı, bakışın hafızasını görsel bir dile çeviriyor.

 

Erman Özbaşaran, “Muvazene” sergisi ile büyük ölçekli resimlerinde espasa, yüzeyin bölünmesine, renk etkilerine ve kompozisyonun dengesine eğiliyor. Sanatçı, bir manzaraya bakışımızla kodladığımız zaman ve mekân algısını, hafızamızdaki ve hatıramızdaki manzaranın değişkenliğiyle yeniden ele alıyor. Manzarayla kodlanan bir bakışın izleri, sanatçıyı, resim yüzeyinde anlamdan tekniğe evrilen bir yolculuğa çıkarıyor.

 

Özbaşaran, “Eksen” serisinde, hayatlarımızdan uzaklaşan manzarayı, espası ve ufuk çizgisini konsantre bir bakışla ele almıştı. Resmin yüzeyindeki zaman-mekân problemini merkeze alan sanatçı, yüzeyi bir ufuk çizgisiyle ikiye bölerek yaşanılan zamanın geçmiş ve gelecek ile nasıl ayrıştığına ve birleştiğine işaret etmişti. Çok sayıda ve bir arada sunulan aynı boyuttaki resimler, doku, renk ve ışık farklılıklarıyla birbirlerinden ayrılıyordu. “Muvazene” ile sanatçı, “Eksen” serisini yeniden ölçeklendiriyor ve parçalar arasındaki denge ile bütüne varma etkisini büyük ölçekte sağlıyor. “Muvazene”de teknik ve kompozisyon elemanları bakımından daha zorlayıcı bir süreç devreye giriyor. Adeta sanatçının ürettiği bir seri, genişleyip açılıyor ve teknik olanaklarla kendi sınırlarını zorluyor.

 

“Muvazene” sergisindeki resimler, ağırlıklı olarak toprak tonlarında. Sanatçı, kendisine en tanıdık olan, yaşadığı, aşina olduğu coğrafyanın renkleriyle ilerliyor. Yağlı boyanın yüzeyde bir baskı inceliğinde kullanıldığı resimlerde, hem renk blokları hem de tek tonun çeşitlemesi göze çarpıyor. Tek bir yüzeyinde renk farklarıyla yakaladığı ışık değerleri, çeşitlenen doku etkileriyle sağlanan canlılık ve durağanlık, bu resme yalın bir dinamik kazandırıyor. Bir fotoğraf kadrajının altın oranına yaklaşan dengesiyle bu resimler, Özbaşaran’ın renge, çizgiye, teknik detaylara ve kompozisyona hakimiyetini öne çıkarıyor.

 

Mekânsal oryantasyonun zihinden resim yüzeyine aktarıldığı “Muvazene” sergisi, sanatçının bakışıyla izleyicinin bakışında bir karşılaşma olarak sunuluyor. Manzaraya bakışıyla önce sanatçının kendisi bir gözlemci oluyor; sonra da resmin izleyicisi… Büyük ölçeğin de etkisiyle resim, izlenen olmanın ötesinde dahil olunan bir espasa açılıyor. Özbaşaran, yüzey boyunca yaptığı gözlemde, manzarayı, evrene dair doğal olana indirgiyor. Kimi yerde yeryüzü ve gökyüzü arasındaki ormanlar, araziler, dağlar, denizler seçilirken, yarım kürelerin devreye girdiği kompozisyonlarda, yeryüzünün varlığı, dünyalı olma tanıdıklığını yaratıyor. 

bottom of page