top of page
BASIN BÜLTENİ

Ilgın Seymen pratiğinde, içinde yaşadığımız çevrelerin gözden çıkarılmış detaylarına, araç ve malzemelerine müdahalelerde bulunarak, yeniden göz önüne alınabilecekleri bir ortaklık zemini kurar. Gündelik hayatta karşımıza çıkan işlevli, işlevsiz, bütün ya da bütünlüğünü kaybetmiş çeşitli nesneler ile izleyiciyi kendi soruları etrafında bir araya getirir.

İşsiz Nesneler • Canlılığın İzleri, farklı çevreler arasındaki fiziksel ve fenomenolojik ilişkileri odağına alan, orman, toprak, deniz ve gökyüzünün, form ve dokusu değiştirilmiş nesneler üzerinden birbirine dokunarak iç içe geçtiği bir dünyanın kurgusudur. Seymen’in çalışmaları renkler, dokular ve materyaller ile hemhal olurken, nesneleri kendi işlevlerine sabitleyen dar alanlardan çıkararak her yere bağlanabilecekleri bir yere taşıyor; izleyiciye durumlar- zamanlar arası düşünsel ve hissi geçişler yapabileceği özgürlük alanları açıyor. Seymen  İşsiz Nesneler • Canlılığın İzleri’ nde atanmışlıklarından kurtulan nesneler ile değer verme mekanizmalarına yakından bakıyor ve organik-sentetik, canlı-cansız, özne-nesne ayrımlarını birer karşıtlık olmaktan uzaklaştırarak iç içe geçmiş, karmaşık bütünlükler olarak ele alıyor.

 

Romantik dönem yazarlarının doğa gözlemleri üzerinden insani değerler üretme yöntemlerini kendisi için bir çalışma stratejisi olarak belirleyen sanatçı, çevre ve çevreyi kuran etkenlerin ilişkisini bugünün koşullarında değerlendirip materyallere geçmiş ve gelecek perspektiflerinden de bakarak bir değerler arkeolojisi oluşturuyor. Nesnelerin dışında düşünceleri de canlılığın izleri olarak tanımladığı bu çerçevede yazı ve düşünce, formun akışkanlığında, değerlerdeki dönüşümün ve zamanın etkisini hatırlatan hafif bir hal alıyor.

 

Ilgın Seymen’in kolaj, video, buluntu nesnelerden oluşan heykel ve yerleştirme gibi farklı medyumlara yer verdiği sergisi, sonsuz bir alan olarak tanımladığı; başlangıç ve bitiş noktaları olmayan “çevre’’ye sınırların belirsizliği üzerinden eğiliyor ve izleyiciyi en yakından en uzağa değişken görüş mesafeleri arasında bir seyre çıkarıyor. 

 

İşsiz Nesneler • Canlılığın İzleri 13 Mayıs - 18 Haziran tarihleri arasında Galeri Bosfor’da görülebilir. 

360° SANAL TUR

Sergiyi gezmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://my.matterport.com/show/?m=SHvBqCzsRVe

bottom of page